понеделник 29, ноември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 22.11.2021г.
Кратък текст на новината:

Отбелязване на Празника на Християнското семейство през учебната 2021/2022 година


Съдържание на новината:

В изпълнение на плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година, на 22.11.2021 г. бе проведен Ден на християнското семейство - от разстояние, в електронна среда, чрез MS Teams. Участваха служители и ученици от прогимназиален етап от училището. 

Представени бяха две презентации - "21 ноември - Ден на християнското семейство" на групата за занимания по интереси "Краезнание", с ръководител Н. Маринска, старши учител по история и цивилизации и "Традиции и празници в моето семейство" на г-жа Ивалина Асенова, образователен медиатор.

В изпълнение на заложените дейности, С. Стоянов, учител по математика, представи електронен фотоалбум "Празникът на Християнското семейство - традиции от времена назад", събрал спомени от много години назад, в които ежегодно с тематични мероприятия е отбелязван този ден.

Участие взе семейството на г-жа Анелия Илиева, майка на ученичките Теодора и Светослава Людмилови, съответно от 5. и 7. клас, която чрез видео-връзка представи празнично подредена трапеза и сподели как тяхното семейство спазва традициите.

Дори и в по-различни условия, породени от обстоятелствата, свързани с COVID-19, ежегодната училищна традиция бе спазена. 

Топлотата и споделеността на този ден бе усетена отново, макар усмивките на учениците през настоящата година да грееха зад камерите.

Материалите от мероприятието могат да бъдат намерени в раздел "Добри практики" на сайта на училището.


Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по история и цивилизации