вторник 28, май 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 26.03.2024г.
Кратък текст на новината:

Кръгла маса с родители „Споделеност, мисия, път към успеха“


Съдържание на новината:

На 25 март 2024 г. се проведе кръгла маса с родители „Споделеност, мисия, път към успеха“ - част от Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2023/2024 година.

Организатори на събитието бяха г-жа Ю. Малкетова, старши учител - начален етап, г-жа Б. Величкова, старши учител - начален етап, г-жа Н. Цветанова, старши учител по български език и литература, г-жа А. Ицова, социален работник и г-жа И. Асенова, образователен медиатор. Участие взеха родители на ученици от начален и прогимназиален етап, г-жа Лидия Николова - директор на образователната институция, г-жа Ненка Маринска, старши учител по история и цивилизации и г-жа Силвия Райнли, учител по английски език.

С тематична презентация, организаторите проведоха съдържателна беседа със своите гости, които трабваше да разиграят и различни ситуации, предоставена им под формата на казус.

В извод на чутото и презентираното, присъстващите родители потвърдиха значимостта на партньорските взаимоотношения с училището, с оглед постигането на общите цели спрямо учениците - изграждане на достойни личности, с формирана ценностна система.

 С чутото се съгласиха всички участници в кръглата маса, като си обещаха, че всеки може да бъде полезен на останалите и ще продължава да прави това, което може, за да допринесе за добруването както на своето дете, така и на останалите ученици, обучавани в училището.

Организаторите на събитието изказват своята благодарност за активното включване на родители и колеги. 

Презентацията от кръглата маса може да бъде намерена в раздел "Добри практики" на този сайт, в раздел "Родители", както и в раздел "Учебни ресурси" - секция "Инициативи, мероприятия"

Снимки са публикувани в раздел "Галерия" на този сайт, както и на фейсбук страницата на училището.


Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Образователен медиатор