вторник 28, май 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 28.03.2024г.
Кратък текст на новината:

"Заедно можем повече" - среща с родители за споделяне на добър опит, дейност по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз


Съдържание на новината:

На 28.03.2024 г. в изпълнение на планираните дейности и мерки в работата по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, бе организирана и проведена среща с родители за споделяне на добър опит на тема "Заедно можем повече". 

Орранизатор на дейността бе г-жа Анелия Ицова, социален работник, която презентира темата, като изтъкна, че сплотеността и единомислието са ключови фактори за постигане на успех при формирането на успешни, целеустремени и можещи личности - в лицето на учениците.

Родители и училищен екип споделиха действащи практики от своя опит, казуси с положителен резултат, възможни мерки при преодоляване на възникнали проблеми, които да доведат до желан и устойчив резултат. Още веднъж бе изтъкната и аргументирана с примери значимостта на партньорските взаимоотношения межу всички участници във взпитанието и обучението на учениците.

Училищният екип изказва благодарностите си на участниците - за отговорното отношение и оказваната подкрепа.

Материали от проведената среща са публикувани в раздел "Добри практики", "Родители", "Учебни ресурси" -> секция "Родители" и секция "Проект "Успех за теб"" на този сайт.


Публикувано от:
Ицова, Анелия
Социален работник