неделя 16, май 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 21.05.2020г.
Кратък текст на новината:

2011 - 2020 г. - десетилетие на мерките за пътна безопасност


Съдържание на новината:

2020 година е последната от десетилетието 2011 - 2020, в което усилено се провеждат мероприятия, свързани с пътната безопасност.

По инициатива на Организацията на обединените нации, през 2007 година стартира кампанията "Глобална седмица по БДП", в активно партньорство със Световната здравна организация. Дава се гласност на наболели въпроси, свързани със сигурността на участниците в движението.

До 2020 година са реализирани общо 5 глобални седмици по БДП:

- 2007 - първа, протекла под наслов "Младите участници в движението";

- 2013 - втора, посветена на безопасността на пешеходците;

- 2015 - третата, с наслов "Спаси живота на децата";

- 2017 - четвърта глобална седмица, с мото "Намали скоростта";

- 2019 - последната за десетилетието пета глобална седмица по БДП с наслов "Говори за да спасиш живот".

Много различни по формат дейности са реализирани за последните 10 години, много са и ангажираните институции, в частност - вземащите решения, като правителства, парламенти и т.н. В ход са вече планирани и задействани механизми за ограничаване на произшествията по пътя, за спасяване на максимум човешки животи и за осигуряване на по-голяма безопасност и сигурност на участниците в движението. 

Участието на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров в международната кампания, може да разгледате в раздел "Галерия" на този уеб-сайт.

Материали за десетилетието по пътна безопасност са публикувани в раздел "Добри практики", "Ученици" - "Безопасност на движението", както и "Учебни ресурси", секции "БДП" и "Инициативи, мероприятия".


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика