четвъртък 20, юни 2024г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 21.11.2023г.
Кратък текст на новината:

„Празникът на Християнското семейство“ – традиция, утвърждаваща ценности и значимост на основната градивна частица на обществото


Съдържание на новината:

В изпълнение на плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2023/2024 година, на 21.11.2023 г. бе отбелязан Денят на християнското семейство. 

С тематична презентация, г-жа Бистра Величкова, старши учител - начален етап, припомни на присъстващите защо този ден е важен, като акцентира върху това, че семейството е основна градивна частица на съвременното общество и е важен елемент, градящ бъдещето на всеки човек.

В изпълнение на заложените дейности беше представена изложба на детски рисунки и домашни плетива. Учениците от 3. клас посетиха етностая в читалище "Развитие - 1903" и църквата в центъра на селото, където се запознаха с обичаи, традиции, предмети от бита. Бабите от пенсионерския клуб представиха традиционни ястия и почерпиха с тях всички гости.

Презентацията е публикувана в раздел "Добри практики" и в раздел "Учебни ресурси", секция "Инициативи, мероприятия", а снимков материал - в раздел "Галерия" на този сайт, както и на фейсбук страницата на училището.


Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Образователен медиатор