Главна / Новини

Новини

 • 18.12.2017

  Противопожарна отбрана

     На 18 декември 2017 г. по инициатива на петокласниците, Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров беше посетено от служители на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Оряхово. Повод за посещението беше тема, свързана с безопасността и мерките, които се предприемат в случаи на пожар. 

     Пожарникарите пристигнаха по обяд, с нова, модерна кола, оборудвана със съвременни средства за противопожарна отбрана. Пред учениците от цялото училище беше направена демонстрация, която се оказа вълнуваща и интересна, както за най-малките, така и за най-големите! Много бяха тези, които споделиха, че професията пожарникар е мечтана за тях! 

     Проведеното мероприятие е част от годишния план за дейността на училището, както и част от дейността на комисията по професионално ориентиране, работеща с учениците. Благодарности на ръководството на РС ПБЗН – гр. Оряхово! На проявилите интерес към тази достойна професия – успех! 


  ЛИДИЯ НИКОЛОВА 

  Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров