Главна / Новини

Новини

 • 11.11.2017

  Проект "Мога да бъда! Трябва да съм!"

     

     През 2017/2018 учебна година в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров стартират дейности по проект „Мога да бъда, трябва да съм!“ по Приоритет 1 „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства“ на Конкурсна процедура 33.16-2017 към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

     Работата по проекта ще акцентира върху включването на родителите като активен партньор в училищния живот на техните деца. Предвидени са три групи – за спорт, песни и танци и за история на родния край, които ще включват ученици и родители. В рамките на проекта са планувани обучителни семинари и тренинги. Ръководители са педагогически специалисти с доказан професионален опит. Крайната цел е да се подобри връзката между образователната институция от една страна и родителската общност – от друга. 

     Заедно, ръка за ръка, с общ поглед към бъдещето и с желанието за едно ново начало – учители, ученици и техните родители ще следваме поставените цели. „Мога да бъда, трябва да съм!“ е един нов начин за комуникация, за споделяне и съпреживяване на училищното ежедневие от всички участници в образователния процес! Пожелаваме си успех! 

  Лидия НИКОЛОВА, директор на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров