Главна / Новини

Новини

 • 13.09.2018

  "Живот без насилие за всички деца"

  Дата на публикуване:13.09.2018г.
  Уважаеми ученици и родители,

  Във връзка с писмо с изх.№ФС-29-636/13.09.2018 г. на Регионално управление на образованието - Враца, Ви информирам за стартирането на Национална информационна кампания "Живот без насилие за всички деца". Тя ще включва инициативи, целящи повишаване на информираността относно правата на децата и как да им се оказва закрила и подкрепа и използването на националната телефонна линия за деца - 116111. 

  Повече информация може да намерите на сайтът на кампанията www.decabg.eu, на който ще се публикуват информационни материали, наръчници и добри практики за превенцията на насилието над децата.

  На 17.09.2018 г. стартира конкурс за споделяне на истории за положителен пример при преодоляването на агресията сред децата и позитивния пример за общуване. 

  В изпълнението на дейностите по кампанията ще се включат и служители от Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, както и от действащи ученически съвети в училища.

  Кампанията е подкрепена също от Синдиката на българските учители, Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", Съюза на работодателите в системата на народната в България и Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България, като всички заинтересовани страни могат да се включват при желание от тяхна страна.

  Публикувано от:
  Декова, Величка
  Старши учител по английски език