Главна / Новини

Новини

 • 12.06.2017

  12.06.2017 г. - Спортно състезание "Весела щафета"

  • МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

      

   С олимпийски дух – напред!

    

      На 12 юни 2017 г. учениците от група за извънкласни дейности за занимания по интереси „Олимпиец“ по проект „Твоят час“ към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, с ръководител госпожа Татяна Тотова, проведе своята последна за учебната година публична изява – спортно състезание „Весела щафета“.

      Гости на събитието бяха госпожа Соня Дамянова, старши експерт по български език и литература в Регионално управление на образованието – Враца, госпожа Ирена Станкулова, кмет на с. Остров, госпожа Габриела Велкова, главен специалист „Култура, спорт и туризъм“ в община Оряхово, госпожа Петя Еленкова, дългогодишен главен експерт „Образование“ – Оряхово, госпожа Анелия Бенкина, административен секретар на НЧ „Развитие-1903“ с. Остров, членовете на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ към училището, както и членове на обществения съвет, педагогически специалисти, родители, служители, ученици.

      Щафетните игри в състезанието бяха тематично обвързани с работата на село. Състезателите събираха реколта, показваха как се отглеждат дини, как се работи в екип за изваждането на „голямата“ ряпа. Отборите включваха и родители, чиято помощ не за първи път се оказа безценна. Специално подбрани задачи  не оставиха публиката да скучае.

      Както всяко състезание, така и това не протече без зоркото наблюдение на професионално жури. През цялото време съдиите наблюдаваха игрите, честно и справедливо отсъждаха точки, определиха кои са победителите – но както се казва в олимпийските игри: „Не е важна победата, а участието!“.

      В края на състезанието всички отбори получиха награди според спечеленото място и грамоти за своето участие от директора на училището – госпожа Лидия Николова.

      Госпожа Соня Дамянова изказа удовлетворение от налюдението на дейността и поздрави Тотова за организацията и начина ѝ на работа. Пожела на всички ученици бъдещи успехи и мотивация за работа.

   ЛИДИЯ НИКОЛОВА
   Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров
    
    

   ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

   Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.