Главна / Новини

Новини

 • 25.02.2015

  Не на тормоза в училище

  На 25 февруари 2015 година Основно училище „Христо Ботев“ с.Остров се включи в отбелязването на международния ден, посветен на борбата с тормоза в училище, известен още като „Ден на розовата фланелка“.

  Събитието беше инициирано от ученическия съвет, действащ в училището, заедно с помощта на Юлия Малкетова – старши учител начален етап и Сашо Стоянов - завеждащ административна служба, в качеството си на обществен възпитател към община Оряхово.

  Пет групи, съставени от ученици и една група от родители решаваха тематични казуси по проблеми от училищното ежедневие. Бяха разиграни две ситуации, демонстриращи различни видове тормоз, реакциите, които той предизвиква и как да се реагира възможно най-правилно в подобни случаи. Действащата училищна комисия за борба с агресията взе активно участие, като коментира ситуациите и решените казуси, даде адекватни съвети и напътствия на всички ученици – както на участниците, така и на наблюдателите.

  И публиката не бездействаше. В подготвените за нея игри се провери доколко е възприела презентацията на Стоянов за тормоза в училище. Резултатите бяха доста добри. Учители и родители заедно коментираха проблемите, свързани с тормоза в училище, изказаха мнения и дадоха полезни съвети.

  Всички участници получиха бадж, демонстриращ включването в международната инициатива и брошури, специално разработени за срещата от Стоянов. Тези материали съдържат информация за видовете тормоз, как да се предпазим от него и към кого можем да се обърнем при нужда от помощ.

  Форума закри госпожа Малкетова с идеята, че подобни тематични срещи ще бъдат една от основните насоки в работата на ученическия съвет.

  ЛИДИЯ НИКОЛОВА
  Директор на ОУ „Христо Ботев“ с.Остров

   

  Снимки от събитието може да разгледате тук.