вторник 28, май 2024г.
Раздел "Извънкласни дейности"
Организатор Извънкласна дейност Вид Име, презиме и фамилия на ръководителя Телефон/e-mail Длъжност: Етапи от степените на образование, за които се предлага дейността Детайли
Основно училище "Христо Ботев" Олимпиец Занимания по интереси през учебната година Татяна Алексеевна Тотова 0878514551, tatyana.totova@edu.mon.bg Старши учител по музика Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Краезнание Занимания по интереси през учебната година Ненка Георгиева Маринска 0884365397, nenka.marinska@edu.mon.bg Старши учител по история и цивилизации Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Магията на числата Занимания по интереси през учебната година Анелия Георгиева Богданова 0894385060, anelia.ge.bogdanova@edu.mon.bg Учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" Мястото ни в природата Занимания по интереси през учебната година Бистра Петрова Величкова 0899260482, bistra.pe.velichkova@edu.mon.bg Старши учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" Малки IT специалисти Занимания по интереси през учебната година инж. Гергана Велизарова Янчева - Ценкова 0898314899, gergana.yancheva-tsenkova@edu.mon.bg Старши учител по математика Начален етап