Главна / Профил на купувача

Профил на купувача

                       Текущи съобщения от раздел "Профил на купувача"                                          

 Валидност:
 Публикувано на:
 Относно:
 Служител:
Прикачен 
файл
16.09.2015г.  09.09.2015г.   Публична покана за обществена поръчка за доставка на храна на учениците от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  Александров, Радослав
25.08.2014г.  03.09.2014г.   Публична покана за обществена поръчка за доставка на храна на учениците от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  Александров, Радослав

файл №1

файл №2

01.04.2013г.  15.04.2013г.   Публична покана за обществена поръчка за доставка на храна на учениците от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  Маринова, Малена
30.09.2012г.  19.09.2012г.   Публична покана за обществена поръчка за доставка на храна на учениците от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  Александров, Радослав

Новини