Главна / Профил на купувача

Профил на купувача

 


Вътрешни правила по ЗОП по чл. 8б 


 


Обществени поръчки:


 

Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров

Поръчка № .........../09.09.2015

 Изтегли документите:

 

Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров

Поръчка № .........../01.08.2014

 Изтегли документите:

 

Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров

Поръчка № .........../01.04.2013

 Изтегли документите:

 

Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров

Поръчка № .........../19.09.2012

 Изтегли документите: 

 

Публикувано от:
Александров, Радослав
Учител