Главна / Профил на купувача

Профил на купувача

 

Вътрешни правила по ЗОП по чл. 8б 

 

Обществени поръчки:

 

Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров

Поръчка № .........../09.09.2015

 Изтегли документите:

 

Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров

Поръчка № .........../01.08.2014

 Изтегли документите:

 

Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров

Поръчка № .........../01.04.2013

 Изтегли документите:

 

Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров

Поръчка № .........../19.09.2012

 Изтегли документите: