вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Използване на ИКТ в обучението в IV клас. Съвременен модел на учебно занятие, практическа работа, споделяне на добри практики"


Информация за квалификацията:

Открит урок

Дата на провеждане: 15.05.2017 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова, главен учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 14

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап