вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Използване на ИКТ в обучението по човекът и природата в 5. клас"


Информация за квалификацията:

Практикум / открит урок

Дата на провеждане: 18.04.2018 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: инж. Елена Костова, старши учител по природни науки и екология

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки и екология