вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Регионална квалификация "Иновационни образователни технологии"


Информация за квалификацията:

Семинар

Дата на провеждане: 16.10.2018 г.

Място на провеждане: Регионално управление на образованието - Враца

Обучител: Дигитална национална коалиция 

Брой участвали педагогически специалисти: 2

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика