вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Електронно четимите учебници, като ефективен метод за стимулиране интереса на учениците за трайно усвояване на знания в обучението по учебни предмети в 3. и 4. клас. Споделяне на добри практики"


Информация за квалификацията:

Практикум

Дата на провеждане: 24.02.2019 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Сашо Стоянов, учител по математика, Юлия Малкетова, старши учител - начален етап, Ненка Маринска, старши учител по история и цивилизации

Брой участвали педагогически специалисти: 12

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Малкетова, Юлия
Старши учител - начален етап