вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Учителят като гарант за устойчиви образователни политики и мерки. Управление и внедряване на система за намаляване на административната тежест, с оглед оптимизиране на дейността на учителите"


Информация за квалификацията:

Тренинг / Практикум

Дата на провеждане: 21.11.2019 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Сашо Стоянов, учител по математика

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика