вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап - 1-ва част. Представяне на Входна карта за наблюдение на ученик в първи клас и на идеи за дейности и стратегии за подкрепа в клас"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, практикум

Дата на провеждане: 25.02.2020 г. - 29.02.2020 г.

Място на провеждане: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Селановци

Обучител: "Сдружение за споделено учене ЕЛА", гр. София

Брой участвали педагогически специалисти: 4

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Цветкова, Росица
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден