вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Работа на педагогическите специалисти при ОРЕС"


Информация за квалификацията:

Тренинг

Дата на провеждане: 27.11.2020 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Сашо Стоянов, учител по математика

Брой участвали педагогически специалисти: 9

Изразходени средства: 0 лв.

 

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика