вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Приложение на информационните технологии при работа с деца със СОП"


Информация за квалификацията:

Семинар

Дата на провеждане: 05.12.2020 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Анелия Богданова, учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап