вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Създаване на електронни образователни ресурси. Вмъкване на елементи, анимации, озвучаване на презентации"


Информация за квалификацията:

Лаборатория на терен

Дата на провеждане: 29.03.2021 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Радослав Александров, учител в група за целодневна организация на учебния ден

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Александров, Радослав
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден