вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Обучение на помощниците на учителя


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, практикум

Дата на провеждане: 25.10.2021 г. - 29.10.2021 г.

Място на провеждане: Zoom

Обучител: РЦПППО - Враца

Брой участници: 1

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Помощник на учителя