вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална и междуинституционална квалификация "Приобщаващото образование – обхват, идеология, приложимост, резултатност. Форма за оптимално педагогическо взаимодействие"


Информация за квалификацията:

Тренинг

Дата на провеждане: 04.05.2022 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, MS Teams

Обучител: Сашо Стоянов

Брой участвали педагогически специалисти: 15, помощник на учителя и директор на РЦПППО - Враца

Изразходени средства: 0 лв.Прикачен файл: priobschavaschoto_obrazovanie_–_obkhvat__ideologiya__prilozhimost__rezultatnost._forma_za_optimalno_pedagogichesko_vzaimodejstvie.ppsx изтегли

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика