вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация „Извънкласните форми и дейности в областта на танците и спорта – ефективно средство за повишаване на познавателния интерес на учениците и подобряване на резултатността от образователния процес“


Информация за квалификацията:

Лектория

Дата на провеждане: ноември 2023 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.Прикачен файл: vatreshna_kvalifikatsiya__za_tantsite_i_sporta_13251_.ppsx изтегли

Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап