вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП"


Информация за квалификацията:

Обучителен практикум

Дата на провеждане: 12.2023 г.

Място на провеждане: онлайн

Обучител: РУ "Ангел Кънчев"

Брой участвали педагогически специалисти: 4

Изразходени средства: 264 лв.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап