вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в I - IV клас"


Информация за квалификацията:

Обучителен практикум

Дата на провеждане: 12.2023 г.

Място на провеждане: онлайн

Обучител: РУ "Ангел Кънчев"

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 66 лв.


Публикувано от:
Величкова, Бистра
Старши учител - начален етап