вторник 28, май 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Специфични умения за работа в комисия по БДП"


Информация за квалификацията:

Обучителен практикум

Дата на провеждане: 12.2023 г.

Място на провеждане: онлайн

Обучител: РУ "Ангел Кънчев"

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 54 лв.


Публикувано от:
Филипова, Маргарита
Учител в група за целодневна организация на учебния ден