Image CMS http://oy-ostrov.eu/ http://oy-ostrov.eu/ Mon, 24 Sep 2018 13:04:49 GMT <![CDATA[Новини / ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН]]> http://oy-ostrov.eu/novini/obrshchenie-na-ministra-na-obrazovanieto-i-naukata-krasimir-vlchev-za-prviia-ucheben-den http://oy-ostrov.eu/novini/obrshchenie-na-ministra-na-obrazovanieto-i-naukata-krasimir-vlchev-za-prviia-ucheben-den спешно:

До учениците, родителите и служителите от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

]]>
Sat, 15 Sep 2018 22:25:54 GMT 57
<![CDATA[Новини / Да изчистим България за един ден]]> http://oy-ostrov.eu/novini/da-izchistim-blgariia-za-edin-den http://oy-ostrov.eu/novini/da-izchistim-blgariia-za-edin-den за сведение:

Събери отбора 2018 г.

]]>
Sat, 15 Sep 2018 18:42:18 GMT 57
<![CDATA[Новини / 2018-2019 учебна година]]> http://oy-ostrov.eu/novini/2018-2019-uchebna-godina http://oy-ostrov.eu/novini/2018-2019-uchebna-godina
спешно:

Поздравителен адрес от госпожа Галина Евденова - началник на Регионално управление на образованието - Враца

]]>
Fri, 14 Sep 2018 17:50:12 GMT 57
<![CDATA[Новини / "Живот без насилие за всички деца"]]> http://oy-ostrov.eu/novini/zhivot-bez-nasilie-za-vsichki-detsa http://oy-ostrov.eu/novini/zhivot-bez-nasilie-za-vsichki-detsa за сведение:

Национална информационна кампания "Живот без насилие за всички деца"

]]>
Thu, 13 Sep 2018 09:22:54 GMT 57
<![CDATA[Новини / До родителите и учениците от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров]]> http://oy-ostrov.eu/novini/do-roditelite-i-uchenitsite-ot-osnovno-uchilishche-hristo-botev-s-ostrov http://oy-ostrov.eu/novini/do-roditelite-i-uchenitsite-ot-osnovno-uchilishche-hristo-botev-s-ostrov спешно:

Кампания за почистване на България - 2018 г.

]]>
Wed, 12 Sep 2018 06:50:46 GMT 57
<![CDATA[Новини / Откриване на 2018/2019 учебна година]]> http://oy-ostrov.eu/novini/otkrivane-na-2018-2019-uchebna-godina http://oy-ostrov.eu/novini/otkrivane-na-2018-2019-uchebna-godina спешно:

]]>
Mon, 10 Sep 2018 17:31:05 GMT 57
<![CDATA[Новини / Европейска седмица на мобилността (16-22 септември 2018)]]> http://oy-ostrov.eu/novini/evropeiska-sedmitsa-na-mobilnostta-16-22-septemvri-2018 http://oy-ostrov.eu/novini/evropeiska-sedmitsa-na-mobilnostta-16-22-septemvri-2018 за изпълнение:

Проект "#ProjectEDWARD“

]]>
Mon, 10 Sep 2018 12:07:34 GMT 57
<![CDATA[Новини / До учениците от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров]]> http://oy-ostrov.eu/novini/do-uchenitsite-ot-osnovno-uchilishche-hristo-botev-s-ostrov http://oy-ostrov.eu/novini/do-uchenitsite-ot-osnovno-uchilishche-hristo-botev-s-ostrov
за изпълнение:

28 септември 2018 г. - Европейски ден на спорта

]]>
Mon, 10 Sep 2018 11:25:18 GMT 57
<![CDATA[Новини / До родителите на учениците от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров]]> http://oy-ostrov.eu/novini/do-roditelite-na-uchenitsite-ot-osnovno-uchilishche-hristo-botev-s-ostrov http://oy-ostrov.eu/novini/do-roditelite-na-uchenitsite-ot-osnovno-uchilishche-hristo-botev-s-ostrov спешно:

График за провеждане на родителските срещи в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров през септември 2018 г.

]]>
Tue, 04 Sep 2018 13:35:20 GMT 57
<![CDATA[Новини / График за изпити - септемврийска поправителна сесия]]> http://oy-ostrov.eu/novini/grafik-za-izpiti-septemvriiska-popravitelna-sesiia http://oy-ostrov.eu/novini/grafik-za-izpiti-septemvriiska-popravitelna-sesiia спешно:

До учениците от V, VI и VII клас, които ще полагат поправителни изпити на септемврийска поправителна сесия

]]>
Mon, 03 Sep 2018 19:57:02 GMT 57