събота 30, май 2020г.
Текущи съобщения раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:27.03.2020г.

Вестник "Оряховска трибуна", бр. 4 (1451)/19.03.2020 г.

     Прочети
Дата на публикуване:26.02.2020г.

26.02.2020 г. - Ден на розовата фланелка, кампания 2020, #LiftEachOtherUp

     Прочети
Дата на публикуване:28.01.2020г.

"Душата  отпусни и с нас сподели" - дискусионен клуб в 4. клас

     Прочети
Дата на публикуване:24.10.2019г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката

     Прочети
Дата на публикуване:01.10.2019г.

График за дейността на Училищния ученически съвет за учебната 2019/2020 година

     Прочети
Дата на публикуване:01.08.2019г.

Вестник "Оряховска трибуна", бр. 7 (1442)/18.07.2019 г.

     Прочети
Дата на публикуване:14.06.2019г.

Активна дейност на училищния ученически съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров през учебната 2018/2019 година

     Прочети
Дата на публикуване:02.08.2018г.

Вестник "Оряховска трибуна", бр. 11 (1430)/02.08.2018 г.

     Прочети
Дата на публикуване:06.07.2018г.

Активна дейност на училищния ученически съвет през 2017/2018 учебна година

     Прочети
Дата на публикуване:23.04.2018г.

Цветен пролетен дух!

     Прочети