сряда 14, април 2021г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:14.06.2019г.
Кратък текст:

Активна дейност на училищния ученически съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров през учебната 2018/2019 година


Съдържание:

Както и през предходната, така и през настоящата учебна 2018/2019 година, учениците от Училищния ученически съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров бяха активни при изпълнението на дейностите, залегнали в графика им за работа.

С много желание, с упоритост и мотивация, всеки от участващите в съвета показа, че екипната работа, сплотеността, споделянето на отговорност и желанието за постигане на резултати, са водещи фактори при изпълнение на всяка от планираните дейности.

Учениците взеха участие в кампанията за почистване на България, в Националната седмица на четенето, в организираните коледни мероприятия, като изработиха ефектни и красиви сувенири за всеки от класовете в училището, в посветения на борбата с агресията ден на розовата фланелка, на който бяха съорганизатори. Проведоха кампания за почистване и озеленяване на училищния двор, взеха участие и в кампания за професионалното ориентиране, съвместно с отговорната за това училищна комисия.

През учебната 2018/2019 година, ръководител на съвета бе г-жа Анелия Богданова, учител – начален етап, която с много ентусиазъм продължи делото на предшествалите я в това начинание колеги. Активен партньор в провежданите дейности през учебната година, бе и назначеният за първи път образователен медиатор – г-жа Ивалина Асенова.

На всички ученици и ръководителя им, екипът на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров пожелава творчески успехи, вдъхновение и желание за продължаваща ползотворна работа.

 

ЛИДИЯ НИКОЛОВА

Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап