неделя 24, януари 2021г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:26.02.2020г.
Кратък текст:

26.02.2020 г. - Ден на розовата фланелка, кампания 2020, #LiftEachOtherUp


Съдържание:

На 26 февруари 2020 г. (последната сряда на м. февруари) съгласно Плана за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров и Графика за дейността на Училищния ученически съвет (УУС) за учебната 2019/2020 година, традиционно се проведе денят на розовата фланелка, станал популярен в целия свят и протичащ през настоящата година под мотото #LiftEachOtherUp.

Основната идея на инициативата е борба с училищния тормоз и реализиране на ефективни практики и политики за намаляването и преодоляването му.

За тази цел, традиционно в училището се проведоха редица дейности. Организатори на събитието бяха г-н Сашо Стоянов, учител по математика, г-жа Анелия Богданова, учител - начален етап, г-жа Ивалина Асенова, образователен медиатор и учениците от Училищния ученически съвет. Тематична презентация, представена от Стоянов, обиколи всички каласове, като даде повод на малки и големи ученици да преосмислят приоритетите си, да анализират своето поведение и да оценят постъпките си. Особено вълнуваща бе представената притча за все още съществуващата у хората доброта.

За втора поредна година, благодарение на усилията на ръководителя на УУС - г-жа Богданова, съвместно с усърдната подкрепа на образователния медиатор - г-жа Асенова, за учениците бяха подготвени занимателни задачи и подаръци, тематично обвързани с деня на розовата фланелка. Коридорите бяха украсени с лозунги, изработвани от учениците, както и с изложба на мисли за добротата, постер за провежданата инициатива и дърво на доброто, на което всеки ученик имаше възможност да закачи по една розова тениска с призив за добротата, според собственото си виждане.

През настоящата година като съорганизатор в мероприятието се включи активно и г-жа Татяна Тотова, старши учител по музика. Заедно с учениците от своя пети клас, организира и подреди постера и изложбата на мислите за доброто, а също така участва и в организацията на различните дейности.

За поредна година, Основно училище "Христо Ботев" с. Остров получи подаръци от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Орахово. За всеки клас бяха подготвени различни артикули с лого на деня на розовата фланелка. Шапки, химикалки, балони, стикери, тематични тетрадки и постери донесоха положителни емоции на получателите си. Благодарности на г-н Асен Бошнаков - секретар на МКБППМН за предоставените материали.

Поздравления за организаторите на деня на розовата фланелка - учители и ученици, които за поредна година показаха ефективността и резултатността на екипната работа.

Снимки от мероприятието може да намерите в раздел "Галерия", а тематични материали - в раздел "Добри практики" и раздел "Учебни ресурси", секция "Инициативи, мероприятия".

Снимките са направени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/ 679).


Публикувано от:
Декова, Величка
Старши учител по английски език