сряда 14, април 2021г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:28.08.2020г.
Кратък текст:

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"


Съдържание:

Моля да се запознаете с прикачения файл.

 Прикачен файл:

Публикувано от:
Малкетова, Юлия
Старши учител - начален етап