вторник 27, октомври 2020г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
1 а В паралелката се обучават 8 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приказен свят. 14 16.09.2020г.
2 а В паралелката се обучават 9 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - околен свят. 13 16.09.2020г.
3 а В паралелката се обучават 9 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приложни изкуства. 13 21.10.2020г.
4 а В паралелката се обучават 19 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - информационни технологии. 3 22.10.2020г.
5 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават: избираеми учебни часове - български език и литература и математика. Факултативни учебни часове - музика. 11 22.10.2020г.
6 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и музика. Във факултативни учебни часове - история и цивилизации. 11 16.09.2020г.
7 а В паралелката се обучават 6 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - музика. 20 20.10.2020г.