Неделя 25, Август 2019г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
7 а В паралелката се обучават 11 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература, математика и музика. Във факултативни учебни часове - история и цивилизации. 15 05.03.2019г.
6 а В паралелката се обучават 16 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - музика. 10 05.03.2019г.
5 а В паралелката се обучават 9 ученици. Изучават: избираеми учебни часове - български език и литература и музика. Факултативни учебни часове - човекът и природата. 17 05.03.2019г.
4 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават: ЗИП - български език и литература и математика. СИП - изобразително изкуство. 7 05.03.2019г.
3 а В паралелката се обучават 18 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приказен свят. 4 19.03.2019г.
2 а В паралелката се обучават 17 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - информационни технологии. 5 05.03.2019г.
1 а В паралелката се обучават 11 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приложни изкуства. 11 05.03.2019г.