четвъртък 04, юни 2020г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"
Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
1 а В паралелката се обучават 10 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - околен свят. 12 27.02.2020г.
2 а В паралелката се обучават 10 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приложни изкуства. 12 17.09.2019г.
3 а В паралелката се обучават 19 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - информационни технологии. 3 21.12.2019г.
4 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приказен свят. 7 21.12.2019г.
5 а В паралелката се обучават 15 ученици. Изучават: избираеми учебни часове - български език и литература и математика. Факултативни учебни часове - музика. 11 17.09.2019г.
6 а В паралелката се обучават 7 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и музика. Във факултативни учебни часове - човекът и природата. 19 17.02.2020г.
7 а В паралелката се обучават 16 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература, математика и музика. Във факултативни учебни часове - история и цивилизации. 10 21.12.2019г.