Петък 20, Септември 2019г.


Текущи съобщения от раздел "Учебни ресурси"
Час на класа
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2021г. 09.09.2019г.

Интерактивна карта "България - моята родина"

Александров, Радослав
30.06.2020г. 31.08.2019г.

График на учебното време за учебната 2019/2020 година:

http://oy-ostrov.eu/article/read/id_main/72/type_id/1/id/99 

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 19.07.2019г.

Наръчник за създаване на компостер (за разграждане на органични отпадъци)

Декова, Величка
31.12.2021г. 05.07.2019г.

Платформа за насърчаване на осмислящото четене „Книговище.бг"

Николова, Лидия
31.12.2021г. 24.06.2019г.

Дипляна "Мерки за защита и правила на поведение на населението при повишена радиоактивност", предоставена от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 23.03.2019г.

Що е тормоз?

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 22.01.2019г.

Аз в киберсвета

Тотова, Татяна
31.12.2021г. 04.01.2019г.

Как да учим

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 04.01.2019г.

В помощ на родителя

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 04.01.2019г.

Успехът на ученика и редовното писане на домашни

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 04.01.2019г.

Училище за родители - Ползата от четенето

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 04.01.2019г.

Как да помогнем на детето да учи добре?

Малкетова, Юлия
31.12.2020г. 28.12.2018г.

Правила при пожар

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 28.12.2018г.

Пожари

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 28.12.2018г.

Пожарогасители

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 26.12.2018г.

Дърво на времето

Цветкова, Росица
31.12.2020г. 26.12.2018г.

Превенция на агресията и насилието в училище

Декова, Величка
31.12.2020г. 26.12.2018г.

Агресията

Костадинова, Виктория
31.12.2020г. 26.12.2018г.

Пожаробезопасно отопление

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 26.12.2018г.

Мога да бъда, трябва да съм - ден на толерантността 2015 г.

Стоянов, Сашо
31.12.2020г. 26.12.2018г.

Христо Ботев

Николова, Лидия