вторник 02, юни 2020г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Маргарита Пивоварчик
Длъжност:
Старши учител - начален етап
Учебни предмети по които преподава:
Учебни предмети във 2. клас - български език и литература, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, приложни изкуства
Ден и час за консултации:
Понеделник от 13:10 ч.