ЧКР

График за провеждане на час за консултация с ученици и родители

2017 - 2018 учебна година

II учебен срок

 

1 клас: Красимира имитрова - сряда от 12.20 ч. до 13.05 ч.

2 клас: Юлия Малкетова - сряда от 12.30 ч. до 13.15 ч.

3 клас: Анелия Богданова - четвъртък от 12.20 ч. до 13.05 ч.

4 клас: Маргарита Пивоварчик - сряда от 13.00 ч. до 13.45 ч.

5 клас: Сашо Стоянов - понеделник от 14.00 ч. до 14.45 ч.

6 клас: Татяна Тотова - вторник от 14.00 ч. до 14.45 ч.

7 клас: Елена Костова - вторник от 14.00 ч. до 14.45 ч.

 

 


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор