Главна / За ученици / Дневен режим

Дневен режим

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

УЧЕБНА  2017– 2018  ГОДИНА

II учебен срок

І. Учебни занятия

Учебен час

Начало

Край

І – ІІ клас

ІІІ – ІV клас

V – VІІ клас

1.

8.00 ч.

8.35 ч.

8.40 ч.

8.40 ч.

2.

8.50 ч.

9.25 ч.

9.30 ч.

9.30 ч.

3.

9.50 ч.

10.25 ч.

10.30 ч.

10.30 ч.

4.

10.40 ч.

11.15 ч.

11.20 ч.

11.20 ч.

5.

11.30 ч.

12.05 ч.

12.10 ч.

12.10 ч.

6.

12.20 ч.

-

13.00 ч.

13.00 ч.

7.

13.10 ч.

-

-

13.50 ч.


 
Голямо междучасие – след втория учебен час 

ІІУчебни занятия  на  групите за целодневна организация на учебния ден

ГЦДО 1 – Начален етап

 1. 12.05 ч. – 12.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 12.40 ч. – 13.15 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 13.15 ч. – 13.50 ч. – самоподготовка
 4. 14.00 ч. – 14.35 ч. – самоподготовка
 5. 14.45 ч. – 15.20 ч. – дейности по интереси
 6. 15.30 ч. – 16.05 ч. – дейности по интереси

       

ГЦДО 2  - Начален етап – вторник и четвъртък

       1. 12.10 ч. – 12.50 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
       2. 12.50 ч. – 13.30 ч. – организиран отдих и физическа активност
       3. 13.30 ч. – 14.10 ч. – самоподготовка
       4. 14.20 ч. – 15.00 ч. – самоподготовка
       5. 15.10 ч. – 15.50 ч. – дейности по интереси
       6. 16.00 ч. – 16.40 ч. – дейности по интереси

 

 ГЦДО 2  - Начален етап - понеделник , сряда, петък

ГЦДО 3 - Прогимназиален етап - Понеделник – Петък

 1. 13.00 ч. – 13.40 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност
 2. 13.40 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и физическа активност
 3. 14.20 ч. – 15.00 ч. – самоподготовка
 4. 15.05 ч. – 15.45 ч. – самоподготовка
 5. 15.50 ч. – 16.30 ч. – дейности по интереси
 6. 16.35 ч. – 17.15 ч. – дейности по интереси

 

Дежурни педагогически специалисти:

Понеделник - Красимира Димитрова и Величка Декова

Вторник - Юлия Малкетова и Сашо Стоянов

Сряда - Анелия Богданова и Натиса Цветанова

Четвъртък - Татяна Тотова и Елена Костова

Петък - Маргарита Пивоварчик и Ненка Маринска

 

Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор