Главна / За ученици / Свободни места за ученици съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Свободни места за ученици съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

                              Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"                          

 Публикувано от: Клас Паралелка  Описание  Брой места  Дата на публикуване
 Димитрова, Красимира 1 а  В паралелката се обучават 18 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - информационни технологии.  4  18.09.2017 г.
 Димитрова, Красимира 2 а  В паралелката се обучават 16 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приказен свят.  6  24.01.2018 г.
 Димитрова, Красимира 3 а  В паралелката се обучават 16 ученици. Изучават: ЗИП - български език и литература и математика. СИП - изобразително изкуство.  6  18.09.2017 г.
 Димитрова, Красимира 4 а  В паралелката се обучават 9 ученици. Изучават: ЗИП - български език и литература и математика. СИП - музика.  13  24.01.2018 г.
 Димитрова, Красимира 5 а  В паралелката се обучават 19 ученици. Изучават: избираеми учебни часове - български език и литература и математика. Факултативни учебни часове - музика.  7   16.05.2018 г.
 Димитрова, Красимира 6 а  В паралелката се обучават 13 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и музика. Във факултативни учебни часове - история и цивилизации.  13  15.05.2018 г.
 Димитрова, Красимира 7 а  В паралелката се обучават 11 ученици. Изучават: ЗИП - български език и литература и музика. СИП - математика.  15  16.05.2018 г.
За ученици