Главна / За ученици / Свободни места за ученици съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Свободни места за ученици съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

1 а. клас 

Описание на паралелката: 

В паралелката се обучават 18 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - информационни технологии.

Брой свободни места: 4

 

2 а. клас

Описание на паралелката: 

В паралелката се обучават 16 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и математика. Във факултативни учебни часове - приказен свят.

Брой свободни места: 6

 

3 а. клас

Описание на паралелката: 

В паралелката се обучават 16 ученици. Изучават: ЗИП - български език и литература и математика. СИП - изобразително изкуство.

Брой свободни места:6

 

4 а. клас

Описание на паралелката: 

В паралелката се обучават 9 ученици. Изучават: ЗИП - български език и литература и математика. СИП - музика.

Брой свободни места: 13

 

5 а. клас

Описание на паралелката: 

В паралелката се обучават 19 ученици. Изучават: избираеми учебни часове - български език и литература и математика. Факултативни учебни часове - музика.

Брой свободни места: 7

 

6 а. клас

Описание на паралелката: 

В паралелката се обучават 13 ученици. Изучават в избираеми учебни часове: български език и литература и музика. Във факултативни учебни часове - история и цивилизации.

Брой свободни места: 13

 

7 а. клас

Описание на паралелката: 

В паралелката се обучават 11 ученици. Изучават: ЗИП - български език и литература и музика. СИП - математика.

Брой свободни места: 15

 

 

 

Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор

 

За ученици