Главна / За нас / История

История

                                                                    От тебе по-красиво няма
                                                                    под свода ни лазурно син,
                                                                    в гърдите ни запали пламък
                                                                    и той гори неугасим …

155 години не угасва този пламък, запален от първите островски будители.

155 години поколения учители всеотдайно водят своите възпитаници в света на знанието и напредъка..

Празникът е повод да се върнем назад във времето, да надникнем в старите летописни книги, да прочетем историята на нашето училище – Основно училище „Христо Ботев” с.Остров.

Повод за това ни дава и фактът, че настоящата 2012-2013 учебна година съвпада със стогодишнината от построяването на сградата, в която и днес се помещава училището ни. 18 февруари 1913 година влиза в летописа на просветното дело в село Остров като първи учебен ден в новопостроеното училище, с 327 ученици. Интересът към образованието нараства, броят на учениците се увеличава през следващите учебни години…

От 2008-2009 учебна година училището е средищно, а от октомври 2010 година – защитено. Към настоящия момент в него се обучават 130 ученици, от които 29 са пътуващи от съседното село Галово. Училището разполага с училищен автобус, предоставен от МОМН. За всички желаещи е организирано целодневно обучение. От една година успешно се реализират  дейности по проект  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Училището е включено и в модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” по НП „С грижа за всеки ученик”.

На учащите се е предоставена възможност да участват в различни извънкласни дейности, да развиват заложбите си, да се изявяват на училищни, общоселски и общински мероприятия.

Юбилейната 2012-2013 година ще бъде наситена с интересни прояви, които ще споделим с вас…

 

Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по история и цивилизации