Главна / За нас / Педагогически специалисти

Педагогически специалисти

 1. Лидия Николова - директор
 2. Красимира Димитрова, гл. учител - класен ръководител на 1 клас
 3. Юлия Малкетова, ст. учител - класен ръководител на 2 клас
 4. Анелия Богданова, учител - класен ръководител на 3 клас
 5. Маргарита Пивоварчик, ст. учител - класен ръководител на 4 клас
 6. Сашо Стоянов, учител, математика, физика и астрономия - класен ръководител на 5 клас
 7. Татяна Тотова, ст. учител, музика, физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество - класен ръководител на 6 клас
 8. Елена Костова, ст. учител, химия и оос, биология и зо, човекът и природата, технологии, технологии и предприемачество, ИТ - класен ръководител на 7 клас
 9. Натиса Цветанова, ст. учител, български език и литература
 10. Величка Декова, ст. учител, английски език
 11. Ненка Маринска, ст. учител, история и цивилизация, география и икономика, изобразително изкуство
 12. Росица Цветкова, ст. учител в ЦДО - ръководител на ГЦДО 1
 13. Радослав Александров, учител в ЦДО - ръководител на ГЦДО 2
 14. Виктория Костадинова - психолог
 15. Лидия Илиевска - логопед

 1

 

За нас