вторник 26, септември 2023г.
Бюджет-Архив
Относно: Служител: Прикачен файл

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2023 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2023 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2022 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2022 г.

Маринова, Малена

Утвърден бюджет - 2022 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2022 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2021 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2021 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2021 г.

Маринова, Малена

Утвърден бюджет - 2021 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2020 г. - детайлизирана информация

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2020 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2020 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2020 г.

Маринова, Малена

Утвърден бюджет - 2020 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2019 г.

Маринова, Малена

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2019 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2019 г.

Стоянов, Сашо

Утвърден бюджет - 2019 г.

Николова, Лидия

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2018 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2018 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2018 г.

Стоянов, Сашо

Утвърден бюджет - 2018 г.

Николова, Лидия

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2017 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2017 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2017 г.

Стоянов, Сашо

Утвърден бюджет - 2017 г.

Николова, Лидия

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2016 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2016 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2016 г.

Стоянов, Сашо

Утвърден бюджет - 2016 г.

Николова, Лидия

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2015 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2015 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2015 г.

Стоянов, Сашо

Утвърден бюджет - 2015 г.

Николова, Лидия

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2014 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2014 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2014 г.

Стоянов, Сашо

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2014 г.

Стоянов, Сашо

Утвърден бюджет - 2014 г.

Николова, Лидия

Изпълнение на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Николова, Лидия

Изпълнение на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2013 г.

Николова, Лидия

Изпълнение на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2013 г.

Николова, Лидия

Изпълнение на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2013 г.

Николова, Лидия

Утвърден бюджет - 2013 г.

Николова, Лидия