четвъртък 20, юни 2024г.
Училищно настоятелство-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2026г. 11.04.2024г.

Училищно настоятелство

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
30.06.2021г. 17.09.2020г. за сведение:

Писмо с изх.№9107-157/17.09.2020 г. на Министерството на образованието и науката с информация относно събиране на средства от родителите на учениците в държавните и общинските училища

Асенова, Ивалина
30.06.2020г. 17.10.2019г. за сведение:

Писмо на Министерството на образованието и науката с информация относно събиране на средства от родителите на учениците в държавните и общинските училища

Асенова, Ивалина
31.08.2021г. 05.01.2017г.

Училищно настоятелство

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира