понеделник 20, септември 2021г.
Консултации-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
18.06.2021г. 01.03.2021г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за учениците от 1., 2. и 3. клас през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

Пивоварчик, Маргарита
25.06.2021г. 18.02.2021г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за учениците от 4., 5. и 6. клас през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

Тотова, Татяна
30.06.2021г. 08.02.2021г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за учениците от 7. клас през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена
29.01.2021г. 28.09.2020г.

График за консултации по учебни предмети за учениците от 1. до 7. клас, 1 учебен срок, учебна 2020/2021 година

Цветанова, Натиса
13.04.2020г. 23.03.2020г. за сведение:

На вниманието на всички ученици - консултации в условията на дистанционно обучение

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
30.06.2020г. 06.02.2020г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети през втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
04.02.2020г. 24.09.2019г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
27.06.2019г. 06.02.2019г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети през втория учебен срок на 2018/2019 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
04.02.2019г. 02.10.2018г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети през първия учебен срок на 2018/2019 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка