събота 13, юли 2024г.
Самостоятелна форма на обучение-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.04.2024г. 01.04.2024г. за сведение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - априлска изпитна сесия - учебна 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
31.01.2024г. 21.12.2023г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - януарска изпитна сесия - учебна 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
28.04.2023г. 05.04.2023г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - априлска изпитна сесия - учебна 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
28.04.2023г. 05.04.2023г. за сведение:

График за провеждане на консултации по учебни предмети - априлска изпитна сесия - учебна 2022/2023 година

Асенова, Ивалина
31.01.2023г. 09.01.2023г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - януарска изпитна сесия - учебна 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
22.06.2022г. 15.06.2022г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - юнска поправителна изпитна сесия - учебна 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.04.2022г. 11.03.2022г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - априлска изпитна сесия - учебна 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
24.01.2022г. 14.12.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - януарска изпитна сесия - учебна 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
24.06.2021г. 11.06.2021г. за сведение:

График за консултации по учебни предмети за ученици в СФО, юнска поправителна изпитна сесия, учебна 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
24.06.2021г. 09.06.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - юнска поправителна изпитна сесия - учебна 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.04.2021г. 13.04.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - априлска изпитна сесия - учебна 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
16.04.2021г. 08.04.2021г. за сведение:

Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, въвеждаща временни противоепидемични мерки от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
28.01.2021г. 15.01.2021г. за сведение:

 Заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Стоянов, Сашо
19.01.2021г. 15.01.2021г. спешно:

Разрешаване на провеждането на януарска изпитна сесия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
29.01.2021г. 14.01.2021г. спешно:

Отмяна на януарската изпитна сесия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
28.01.2021г. 06.01.2021г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - януарска изпитна сесия - учебна 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.06.2020г. 26.06.2020г. за сведение:

Уважаеми ученици,

Информирам Ви, че са готови резултатите от юнската изпитна сесия.

Може да получите информация от деловодството на училището.

Стоянов, Сашо
23.06.2020г. 08.06.2020г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - юнска изпитна сесия - учебна 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
08.06.2020г. 13.04.2020г. за сведение:

Преместване на изпитна сесия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
06.04.2020г. 23.03.2020г. за сведение:

Допълнителна информация за априлска изпитна сесия за ученици в СФО

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
09.04.2020г. 12.03.2020г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за ученици в СФО, априлска изпитна сесия, 2019/2020 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
10.04.2020г. 09.03.2020г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - априлска изпитна сесия - учебна 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
06.03.2020г. 21.02.2020г. за изпълнение:

Подаване на заявления за априлска изпитна сесия за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
22.01.2020г. 16.12.2019г. спешно:

График за консултации по учебни предмети за ученици в СФО, януарска изпитна сесия, 2019/2020 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
27.01.2020г. 09.12.2019г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - януарска изпитна сесия - 2019/2020 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
10.12.2019г. 05.12.2019г. спешно:

Подаване на заявления за януарска изпитна сесия за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
11.09.2019г. 02.09.2019г. спешно:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - септемврийска изпитна сесия - 2018/2019 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
17.05.2019г. 03.05.2019г. за изпълнение:

Подаване на заявления за юнска изпитна сесия за учебната 2018/2019 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
17.04.2019г. 25.03.2019г. спешно:

График за консултации по учебни предмети за ученици в СФО, априлска изпитна сесия, 2018/2019 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
23.04.2019г. 12.03.2019г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - априлска изпитна сесия - 2018/2019 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
15.03.2019г. 01.03.2019г. за изпълнение:

Подаване на заявления за априлска изпитна сесия за учебната 2018/2019 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
25.01.2019г. 02.01.2019г. спешно:

График за консултации по учебни предмети за ученици в СФО, януарска изпитна сесия, 2018/2019 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
29.01.2019г. 21.12.2018г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - януарска изпитна сесия - 2018/2019 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.01.2019г. 03.12.2018г. за изпълнение:

Подаване на заявления за януарска изпитна сесия за учебната 2018/2019 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо