сряда 27, септември 2023г.
Целодневна организация на учебния ден-Архив
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.06.2024г. 25.09.2023г.

График за хранене на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2023/2024 година

Тодорова, Теодора
28.06.2024г. 21.09.2023г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
31.07.2024г. 21.09.2023г.

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
30.08.2024г. 21.09.2023г.

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2023/2024 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
30.06.2023г. 10.02.2023г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
30.06.2023г. 09.09.2022г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
30.06.2023г. 09.09.2022г.

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
30.06.2023г. 09.09.2022г.

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Филипова, Маргарита
15.06.2023г. 08.09.2022г.

График за хранене на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2022/2023 година

Тодорова, Теодора
03.12.2021г. 22.11.2021г.

Разписание на часовете на ГЦОУД 2 (3. и 4. клас) в периода 23.11.2021 г. - 03.12.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
03.12.2021г. 22.11.2021г.

Разписание на часовете на ГЦОУД 1 (1. и 2. клас) в периода 23.11.2021 г. - 03.12.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
19.11.2021г. 15.11.2021г.

График на часовете за самоподготовка в група за целодневна организация на учебния ден, провеждани от разстояние - в електронна среда, считано от 16.11.2021 г. до 19.11.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
19.11.2021г. 15.11.2021г.

Разписание на часовете на ГЦОУД 2 (3. и 4. клас) в периода 16.11.2021 г. - 19.11.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
19.11.2021г. 15.11.2021г.

Разписание на часовете на ГЦОУД 1 (1. и 2. клас) в периода 16.11.2021 г. - 19.11.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
30.06.2022г. 17.09.2021г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
30.06.2022г. 17.09.2021г.

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2022г. 17.09.2021г.

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
15.06.2022г. 16.09.2021г.

График за хранене на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година

Тодорова, Теодора
18.01.2021г. 06.01.2021г.

Заместващи учители в Група за целодневна организация на учебния ден 1 (1. и 2. клас), от 07.01.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
29.01.2021г. 04.01.2021г.

Заместващи учители в Група за целодневна организация на учебния ден 2 (3. и 4. клас) в периода от 04.01.2021 г. до 29.01.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
21.12.2020г. 27.11.2020г.

Дейности по време на ОРЕС, в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
30.06.2021г. 16.09.2020г.

График за хранене на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година

Тодорова, Теодора
30.06.2021г. 09.09.2020г.

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2021г. 09.09.2020г.

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2021г. 09.09.2020г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
30.06.2021г. 28.08.2020г.

Становище на Българска агенция по безопасност на храните относно обедното хранене на децата и учениците в училищата през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
30.06.2021г. 28.08.2020г.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
14.09.2020г. 10.06.2020г.

Прием на документи за включване в целодневна организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
15.03.2020г. 08.03.2020г.

СЪОБЩЕНИE ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

покажи съдържаниепокажи съдържание
Основно училище "Христо Ботев", с. Остров
09.06.2020г. 28.01.2020г.

Дискусионен клуб в IV клас - "Душата  отпусни и с нас сподели"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Целодневната организация на учебния ден като форма и инструмент за повишаване на ефективността и резултатността на образователния процес

Александров, Радослав
31.12.2022г. 04.10.2019г.

Добри практики и модели на работа в условията на целодневна организация на учебния ден в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Цветкова, Росица
30.06.2020г. 17.09.2019г.

Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден за учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2020г. 17.09.2019г.

График за хранене на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2020г. 16.09.2019г.

Ръководители на групите за целодневна организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
30.06.2020г. 13.09.2019г.

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав