събота 03, юни 2023г.
Безопасност на движението
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2025г. 10.05.2023г.

Отбелязване на Глобалната седмица по БДП през 2023 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2025г. 12.04.2023г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. януари 2023 г., м. февруари 2023 г. и м. март 2023 г.

Величкова, Бистра
31.12.2025г. 02.02.2023г.

Актуализирана система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП

Стоянов, Сашо
31.12.2024г. 22.12.2022г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. октомври 2022 г., м. ноември 2022 г. и м. декември 2022 г.

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 16.11.2022г.

Игра-тест „Без грешки на пътя“ - инициатива за детска пътна безопасност на Национална Полиция-МВР, АБЗ и ГФ

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2024г. 19.10.2022г.

Обучение от служители на сектор "Пътна полиция" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2024г. 10.10.2022г.

Акция "Посланията на есенния лист"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2024г. 05.10.2022г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. юли 2022 г., м. август 2022 г. и м. септември 2022 г.

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 21.09.2022г.

Инструктаж по безопасност на движението по пътищата за деца и родители, изготвен от Регионално управление на образованието - Враца

Тотова, Татяна
05.06.2023г. 19.09.2022г.

График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 11.07.2022г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. април 2022 г., м. май 2022 г. и м. юни 2022 г.

Тотова, Татяна
30.06.2023г. 01.07.2022г.

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 година

Тотова, Татяна
30.06.2023г. 01.07.2022г.

Доклад за отчитане на работата на УК по БДП през учебната 2021/2022 година

Маринска, Ненка
31.12.2024г. 29.06.2022г.

Ден за безопасност на движението по пътищата - 29.06.2022 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2024г. 09.06.2022г.

Извадка от Закона за движение по пътищата - Раздел XVIII "Особени правила за някои участници в движението"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
31.12.2024г. 19.05.2022г.

Отбелязване на Глобалната седмица по БДП през 2022 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2024г. 06.04.2022г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. януари 2022 г., м. февруари 2022 г. и м. март 2022 г.

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 22.12.2021г.

Информационен бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за м. ноември 2021 г. и м. декември 2021 г.

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 26.11.2021г.

Отбелязване на световния ден за възпоминание на жертвите в ПТП и дейности по БДП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
31.12.2023г. 03.11.2021г.

Пресичам безопасно с TEDI - ресурси по БДП на TEDI

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
31.12.2023г. 20.10.2021г.

Посланията на есенния лист (20.10.2021 г.) - инициатива на Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2023г. 08.10.2021г.

Обща инициатива, насочена към безопасността на децата на пътя под мотото „Заедно за безопасността на децата на пътя“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2023г. 01.09.2021г.

Българска браншова асоциация "Пътна безопасност" - Визия "Нула" без смъртни случаи по пътищата на България

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 01.09.2021г.

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата - Наръчник за мерки на национално равнище

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 20.08.2021г.

Концепция за обучение по БДП

Тотова, Татяна
31.12.2023г. 29.06.2021г.

Проведен ден за безопасност на движението по пътищата - 29.06.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
31.12.2023г. 20.05.2021г.

20.05.2021 г. - включване на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров в мероприятията, провеждани във връзка с Глобалната седмица на ООН за пътна безопасност, с мото през 2021 г. "Streets for Life #Love30"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2023г. 29.03.2021г.

План за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България (2021 - 2030)

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 29.03.2021г.

Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, 2021 - 2030

Маринска, Ненка
31.12.2023г. 08.03.2021г.

Секторна стратегия на МОН за безопасност на движението по пътищата 2021-2030

Маринска, Ненка
31.12.2022г. 16.11.2020г.

Отбелязване на световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП - 2020 г.

 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2022г. 21.09.2020г.

Брошура за велосипедиста, разработена във връзка с дните за безопасност на пътя – 16 – 22 септември, 2020 г., Кампания: „Остани жив! Пази живота!“

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 14.09.2020г.

Плакат от Областна администрация - Враца, във връзка с дните за безопасност на пътя - 16 - 22 септември 2020 г.

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 21.05.2020г.

Брошура "2011 - 2020 - десетилетие за пътна безопасност"

Тотова, Татяна
31.12.2022г. 21.05.2020г.

2011 - 2020 г. - десетилетие на мерките за пътна безопасност

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2022г. 13.02.2020г.

13.02.2020 г. - обмяна на добри практики в областта на безопасността на движението по пътищата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2019г. 12.12.2019г.

"Пътят на първокласника" - Дискусия с родители

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2021г. 26.09.2019г.

26.09.2019 г. - Европейски ден без загинали на пътя (EDWARD)

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2021г. 26.08.2019г.

Система от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движение по пътищата

Маринска, Ненка
31.12.2021г. 29.05.2019г.

Пета глобална седмица на ООН по пътна безопасност, 29.05.2019 г. 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2021г. 31.01.2019г.

Инициатива "Пътят на първокласника" - 28.01.2019 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 21.12.2018г.

Инструкция на ООН за безопасно движение по пътищата (за всички ученици от I до VII клас)

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 19.11.2018г.

Междуинституционален тренинг за отбелязване на Международния ден за възпоминание на жертвите в пътнотранспортни произшествия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

Лого - БДП

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

Пътните знаци - наши приятели

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

Опасните ситуации на пътя

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

БДП в извъннаселените места 

Тотова, Татяна
31.12.2020г. 17.09.2018г.

БДП - начален етап 

Тотова, Татяна
14.09.2017г. 17.05.2017г.

Глобална седмица на ООН по пътна безопасност - 2017г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2016г. 21.11.2016г.

Световен ден за възпоминание на жертвите в ПТП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 19.05.2016г.

Четвърта глобална седмица по БДП

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 19.11.2015г.

Семинар "Оказване на първа медицинска помощ"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2020г. 07.05.2015г.

„Да бъдем в безопасност на пътя“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна