понеделник 29, ноември 2021г.
Съобщения
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
15.12.2021г. 22.11.2021г. за сведение:

Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи „Отвъд буквите” от Асоциация „Българска книга“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
31.10.2022г. 15.10.2021г. за сведение:

Инициатива и и фотокнига „Да се запознаем с „различните“ деца на България“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.06.2022г. 29.09.2021г. за сведение:

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-2463/28.09.2021 г.  на Министъра на образованието и науката 

Богданова, Анелия
24.01.2022г. 24.09.2021г. за сведение:

График за провеждане на контролни и класни работи в 5., 6. и 7. клас през първия учебен срок на учебната 2021/2022 година

Цветанова, Натиса
30.06.2022г. 17.09.2021г.

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2021/2022 година

Тотова, Татяна
31.07.2022г. 22.07.2021г. за сведение:

Национална телефонна линия за деца 116 111

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
23.12.2021г. 25.09.2020г. за сведение:

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
31.12.2022г. 29.05.2020г. за изпълнение:
Платформа за насърчаване на осмислящото четене - Онлайн игра на въпроси и отговори върху прочетени книги!
 
покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.12.2022г. 18.04.2020г. спешно:

Информация за акаунтите edu.mon.bg които всички ученици получиха за работа с платформата Teams

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2022г. 02.09.2019г. за изпълнение:

Кампания "Капачки за бъдеще"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2021г. 30.07.2019г. за сведение:

Кампания на Български държавни железници "Чети във влака"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Илиевска, Лидия
31.12.2021г. 19.07.2019г. за сведение:

Инициатива за поддържане на чистотата на природата

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.12.2021г. 22.03.2019г.

Що е тормоз?

Малкетова, Юлия
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо