неделя 16, май 2021г.
Консултации
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
18.06.2021г. 01.03.2021г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за учениците от 1., 2. и 3. клас през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

Пивоварчик, Маргарита
25.06.2021г. 18.02.2021г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за учениците от 4., 5. и 6. клас през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

Тотова, Татяна
30.06.2021г. 08.02.2021г. за изпълнение:

График за консултации по учебни предмети за учениците от 7. клас през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

инж. Костова, Елена