понеделник 02, август 2021г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.08.2021г. 29.07.2021г. за изпълнение:

Заповеди на Министъра на здравеопазването от 29.07.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
14.09.2021г. 27.07.2021г. за изпълнение:

Заповед №РД-11-271/15.07.2021 г. на Кмета на Община Оряхово за забрана на къпането в р. Дунав

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
20.08.2021г. 27.07.2021г. за сведение:

Изложба "Фотоследи от миналото" на Исторически музей гр. Оряхово, по повод панаирни дни 2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
21.08.2021г. 26.07.2021г.

Панаирни дни - Оряхово, 2021 г.

Асенова, Ивалина
31.07.2022г. 22.07.2021г. за сведение:

Национална телефонна линия за деца 116 111

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.08.2021г. 13.07.2021г. за сведение:

График за дежурство на педагогическите специалисти  в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров в периода от 19.07.2021 г. до 31.08.2021 г.

Стоянов, Сашо
14.09.2021г. 07.07.2021г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от настоящия 6. клас - информация за произведенията за четене през лятото

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
31.10.2021г. 06.07.2021г. за изпълнение:

Платформа на Асоциация "Анимус"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
14.09.2021г. 01.07.2021г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от настоящия 5. клас - информация за произведенията за четене през лятото

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
14.09.2021г. 01.07.2021г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на настоящите третокласници - информация за книгите за четене през лятната ваканция

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
10.09.2021г. 25.06.2021г. за изпълнение:

Учене чрез телевизия по време на лятната ваканция - идеи и съвети от Фондация "Заедно в час"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
14.09.2021г. 25.06.2021г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на настоящите четвъртокласници, които през учебната 2021/2022 година ще бъдат в 5. клас - препоръчителен списък с произведения за четене през лятото

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
14.09.2021г. 25.06.2021г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на бъдещите второкласници - информация за произведенията за лятно четене

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
14.09.2021г. 25.06.2021г. за изпълнение:

За родителите на учениците от 2. клас - списък на книгите за лятно четене

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
15.10.2021г. 24.06.2021г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците, които през учебната 2021/2022 ще бъдат в 1. клас - помощ от 300 лева за всички първокласници

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
17.12.2021г. 01.06.2021г. за сведение:

На вниманието на всички родители на учениците от 1. до 7. клас - координати на екипа за организация и управление на проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.08.2021г. 28.05.2021г. за сведение:

Летни занимания - 2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
25.09.2021г. 26.05.2021г. за сведение:

Развлекателна спортна услуга "Стрелба с лък" на Историчeски музей гр. Оряхово

Павлова, Камелия
18.09.2021г. 17.05.2021г. за изпълнение:

"Да изчистим България заeдно - 2021"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.08.2021г. 20.11.2020г. за сведение:

Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канaл на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо