вторник 31, януари 2023г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
06.02.2023г. 30.01.2023г. за изпълнение:

Междусрочна ваканция

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
01.02.2023г. 24.01.2023г. за изпълнение:

Отсъствия на учениците за месец януари 2023 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2025г. 04.01.2023г. за сведение:

Разяснителна кампания за опазване на личните данни на учениците

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
30.06.2023г. 30.12.2022г. за сведение:

Календар на МОН с неучебни дни и ваканции за оставащата част от учебната 2022/2023 година

Райнли, Силвия
30.06.2023г. 29.12.2022г. за изпълнение:

Мобилно приложение "Ученически бележник" на НЕИСПУО

покажи съдържаниепокажи съдържание
Райнли, Силвия
31.01.2023г. 23.12.2022г.

Весела Коледа от 1. клас!

покажи съдържаниепокажи съдържание
Величкова, Бистра
05.02.2023г. 10.12.2022г. за сведение:

Конкурс за младежки инициативи "Създаваме заедно", с удължен срок за кандидатстване до 05.02.2023 г.

Стоянов, Сашо
08.09.2023г. 07.12.2022г. за сведение:

На вниманието на родителите на седмокласниците - Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват ДПП в VIII клас, за учебната 2023/2024 година, брой ученици в VІІ клас за учебната 2022/2023 година и възможен брой паралелки в област Враца

Стоянов, Сашо
08.09.2023г. 06.12.2022г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците от 7. клас:

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в xi клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища  

Тотова, Татяна
31.12.2024г. 21.09.2022г. за изпълнение:

Инструктаж по безопасност на движението по пътищата за деца и родители, изготвен от Регионално управление на образованието - Враца

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.06.2023г. 19.09.2022г. за сведение:

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици през учебната 2022/2023 година

Богданова, Анелия
30.06.2023г. 07.06.2022г. за изпълнение:

Заповед №РД-11-190/06.06.2022 г. на г-н Росен Добрев, кмет на община Оряхово, относно забрана за къпане в р. Дунав

Декова, Величка
31.12.2024г. 17.05.2022г. за сведение:

Музикално-образователен филм "ПЕТЯ и ВЪЛКЪТ" - по музика на Сергей Прокофиев

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Деница
31.12.2023г. 23.12.2021г. за сведение:

Национална кампания на "Лев Инс" - "Пази детето в интернет"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.12.2023г. 17.12.2021г. за сведение:

Каталог на МОН с образователни ресурси със свободен достъп – създаден по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
30.11.2023г. 23.11.2021г. за сведение:

Боткрепа във Viber помага в превенцията срещу насилието в училище

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка