неделя 16, май 2021г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
02.06.2021г. 14.05.2021г.

Ботеви дни 2021 г.

Богданова, Анелия
31.05.2021г. 29.04.2021г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-274/ 29.04.2021 г. на професор д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, относно временни противоепидемични мерки, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
23.05.2021г. 27.04.2021г. за сведение:

Национална инициатива “Пазител на традицията”, организирана от Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
21.05.2021г. 27.04.2021г.

Майски празници на културата в гр. Оряхово - 2021 г.

Стефанова, Анна
30.05.2021г. 19.04.2021г. за сведение:

"Предизвикай се с кауза" - благотворително спортно събитие

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.06.2021г. 03.02.2021г. спешно:

Изменения и допълнения във връзка със Заповед № РД 01-51 от 26.01.21 г. на министъра на здравеопазванeто в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.06.2021г. 18.01.2021г. за сведение:

Актуализиран график на учебното време за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
30.06.2021г. 30.11.2020г. за сведение:

Заповед №РД09-3472/ 27.11.2020 г на Министъра на образованието и науката, изменяща заповедта за учебното време за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
31.08.2021г. 20.11.2020г. за сведение:

Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
14.06.2021г. 25.09.2020г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците от 1. и от 5. клас - публикувани ресурси

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
11.06.2021г. 18.09.2020г.

Образец на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл. 16б от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане

Асенова, Ивалина
11.06.2021г. 18.09.2020г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците от всички класове - Информация за финансова подкрепа на родители в условията на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
30.06.2021г. 17.09.2020г. за сведение:

Писмо с изх.№9107-157/17.09.2020 г. на Министерството на образованието и науката с информация относно събиране на средства от родителите на учениците в държавните и общинските училища

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
30.06.2021г. 31.08.2020г. за сведение:

График на учебното време за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
30.06.2021г. 28.08.2020г. за сведение:

Информация в уеб-сайта на Министерството на образованието и науката, касаеща работата на образователната система в условията на COVID-19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
30.06.2021г. 27.08.2020г.

"Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в ковид криза" - наръчник за родители от Асоциация "Родители"

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канaл на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо