понеделник 29, ноември 2021г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
23.12.2021г. 26.11.2021г. за изпълнение:

График за ОРЕС за учениците от 5., 6. и 7. клас, считано от 29.11.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.03.2022г. 26.11.2021г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-973/ 26.11.2021 на Министъра на здравеопазването относно противоепидемични мерки, касаещи образователните институции, влизащи в сила от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

Стоянов, Сашо
31.03.2022г. 26.11.2021г. за изпълнение:

Заповед №РД09-4666/26.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката относно провеждане на ОРЕС за учениците от прогимназиален етап в училищата на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население, каквато е община Оряхово

Стоянов, Сашо
01.12.2021г. 25.11.2021г. за изпълнение:

Отсъствия на учениците за м.11.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
30.11.2023г. 23.11.2021г. за сведение:

Боткрепа във Viber помага в превенцията срещу насилието в училище

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
03.12.2021г. 22.11.2021г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 3. и 4. клас - разписание на часовете на ГЦОУД 2 за периода от 23.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
03.12.2021г. 22.11.2021г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на ученици от 1. и 2. клас - разписание на учебните часове на група за целодневна организация на учебния ден 1 за периода 23.11.2021 г. - 03.12.2021 г., които ще се провеждат от разстояние в електронна среда

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица
22.12.2021г. 19.11.2021г. за сведение:

График за консултиране на родителите на учениците от 5., 6. и 7. клас от разстояние в електронна среда

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.11.2021г. 11.11.2021г. за сведение:

Бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19 - V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерството на здравеопазването, със същите характеристики и от същия тип – с проба от слюнка, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.06.2022г. 08.11.2021г. за изпълнение:

Заповед №РД09-4247/08.11.2021 г. на Министерството на образованието и науката и №РД-01-911/0811.2021 г. на Министерството на здравеопазването за утвърждаване на актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и приложение към заповедта - НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.11.2021г. 08.11.2021г. за сведение:

Отговори на актуални въпроси за тестването на учениците 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.11.2021г. 05.11.2021г.

Обучително видео за провеждане на бързи антигенни тестове на учениците за COVID-19:

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE_DECA_3_1636038043-1.mp4 

Тодорова, Теодора
30.11.2021г. 02.11.2021г. за сведение:

Проект "Safer" с участието на Асоциация "Родители"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Декова, Величка
31.03.2022г. 29.10.2021г. за сведение:

Стартира "Акция Зима 2021"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
30.11.2021г. 20.10.2021г. за сведение:

Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за онлайн обучение в общини с повече от 750 болни от COVID-19 на 100 000 население 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
30.11.2021г. 19.10.2021г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на д-р Стойчо Кацаров, Министър на здравеопазването

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
30.11.2021г. 15.10.2021г. за сведение:

На вниманието на родителите на всички ученици - информация за заложени дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0 — 18 г. в Република България през учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
31.10.2022г. 15.10.2021г. за сведение:

Инициатива и фотокнига „Да се запознаем с „различните“ деца на България“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
30.06.2022г. 13.10.2021г. за сведение:

Списък на антигенните тестове за самотестуване от назофарингеален или орофарингеален секрет на територията на Република България и списък на антигенните тестове от слюнка за професионална употреба и за самотестуване на територията на Република България, които могат да се прилагат в училище

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тодорова, Теодора
31.12.2021г. 08.10.2021г. за сведение:

Обща инициатива, насочена към безопасността на децата на пътя под мотото „Заедно за безопасността на децата на пътя“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
16.06.2022г. 05.10.2021г. за сведение:

На вниманието на родителите на учениците от 7. клас - "С БНТ 2 НА УЧИЛИЩЕ“ ПРЕДСТАВЯ: „НА ФОКУС VII КЛАС“

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
30.06.2022г. 23.09.2021г. за сведение:

График за провеждане на час за консултации от съответния класен ръководител с родителите на учениците от 1. до 7. клас през учебната 2021/2022 година

Пивоварчик, Маргарита
10.06.2022г. 23.09.2021г. за сведение:

Полезни материали и ресурси за родители

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
17.06.2022г. 08.09.2021г. за изпълнение:

Актуализирани насоки на МОН за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021/2022 година

Акцент - към родителите на учениците от начален етап (I - IV клас)

Богданова, Анелия
30.06.2022г. 31.08.2021г. за изпълнение:

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година 

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
30.11.2021г. 31.08.2021г. за изпълнение:

Заповед №РД-01-743/ 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, относно въвеждането и прилагането на противоепидемични мерки за периода 01.09.2021 г. - 30.11.2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.07.2022г. 22.07.2021г. за сведение:

Национална телефонна линия за деца 116 111

покажи съдържаниепокажи съдържание
Асенова, Ивалина
17.12.2021г. 01.06.2021г. за сведение:

На вниманието на всички родители на учениците от 1. до 7. клас - координати на екипа за организация и управление на проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2022г. 28.08.2020г.

Брошура "Безопазност в мрежата", разработена от Държавна агенция "Закрила на детето"

Малкетова, Юлия
31.12.2022г. 05.05.2020г. за сведение:

YouTube канaл на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

покажи съдържаниепокажи съдържание
Александров, Радослав
31.12.2022г. 05.05.2020г. за изпълнение:

На вниманието на родителите на учениците от 5. до 7. клас - материали за кариерно ориентиране

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2021г. 30.01.2019г. за сведение:

"Заедно за по-добър интернет" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо