вторник 31, януари 2023г.
Самостоятелна форма на обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.01.2023г. 09.01.2023г. за изпълнение:

График за провеждане на изпити по учебни предмети - януарска изпитна сесия - учебна 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо